Skånsk kultur & bygdemål

EN GAMMAL MÅNGSYSSLARES LEKSTUGA PÅ INTERNET

Skåneland - min plats på jorden

Om namnet Skåne:


Scania är det latinska och engelska namnet för landskapet Skåne.

Skåneland d.v.s. regionen Skåne, Blekinge, Halland och Bornholm, har en lång och brokig historia som tyvärr aldrig lärs ut i dagens skola.


Redan i vår tideräknings första århundrade finns uppgifter om en "ö" som kallas Scandinaviae, Scadinavia, Scandia eller Scandza och som anses syfta på landskapets namn, men först på 500-talet finns fylligare och mer konkreta upplysningar om förhållandet i Skåne. Under 500-talet och ett par hundra år framåt påstår den romersk-gotiske krönikören Jordanes att "fem stammar" (theutes, vagoth, bergio, hallin och liothida) bor tillsammans på en bördig slätt och ofta attackeras av kringboende folk. (Skånes politiska historia av Docent S. Bolin).


Man kan osökt dra slutsatsen att Skandinavien fått sitt namn av Skåne.


Först på 800-talet, då Skåne var intimt förknippat med Danmark, finns en skåning namngiven i skrift nämligen Osfrid av Sconaowe (Åsfrid av Skåne), som deltog i en politisk förhandling med Karl den Stores sändebud år 811.Det skånska språket


Skånska språket låter för de flesta "upplänningar" som en grötig och obegriplig rotvälska men torde, enligt min åsikt, vara ursprungligare än de svenska dialekterna. De diftonger som används påminner om motsvarande i t.ex. det isländska språket - som är betydligt mindre påverkat av  modernisering än vad de flesta andra språk i Europa är och därför borde ligga närmare det ursprungliga fornnordiska uttalet - men jag kanske har helt fel??!!


Hur som helst: jag talar inte utpräglad skånska i vardagslivet men jag gillar Skånskt bygdemål. Det finns många bra författare som skrivit på Skånska: Nils Ludvig Olsson och Daniel Rydsjö är mina absoluta favoriter - men på denna hemsidan har jag valt att presentera två små men skojiga dikter på Skånskt Bygdemål som är skrivna av min far Victor Silve. Vill du läsa eller höra dem så finns de längre ner på denna sida.


Här finner du dikter som skrevs av min far på 1930-talet och där ingår en hyllningsdikt till Skåne..

Tänk så fel det kan bli!

Historiska klavertramp


I Sverige finns det en uppenbar brist på korrekt historisk koppling när det gäller Skåne. Kanske inte underligt eftersom Skåne utsattes för en kompakt "etnisk rensning" efter det Skåneland blivit svenskt 26 februari 1658 vid freden i Roskilde. De fall av etnisk rensning som vi upplevt i nutid i t.ex. Bosnien och Afrika hade sin motsvarighet redan då.

Några exempel på grova klavertramp:

När lilla samhället Östra Tommarp på Österlen år 2005 firade 850-årsjubileum var SVENSKE kungen inbjuden - trots att under Thumatorps 850 år var endast 347 under svenskt styre och 503 under danskt. Rimligen borde BÅDA ländernas monarker vara närvarande.


I år 2007 rapporterar Radio, TV och tidningar om "Sveriges äldsta fartygsvrak" och TT skriver:

"Ett skepp, som kan vara ett av Sveriges äldsta vrak, har hittats i skärgården vid Sturkö utanför Karlskrona. Provtagningar av vraket talar för att träet som använts till att bygga skeppet har huggits mellan åren 1260 och 1290. Och materialet till skeppet kommer från blekingska trakter"


Men, men men .... Blekinge var inte svenskt på den tiden!!!!  Hur är egentligen de historiska kunskaperna hos våra journalister? Eller ... har den etniska rensningen fortfarande sin makt över dagens skribenter och nyhetsförmedlare??

Den Skånska Flaggan

Den skånska flaggan uppfattas av många vara ett modernt "påfund" eftersom den blev antagen som officiell först 1999 - men den fanns faktiskt redan på 1100-talet som baner för Ärkebiskopen i Lund.


Det finns mycket intressant information om flaggans historik på:  http://sv.wikipedia.org/wiki/Skånes_flagga

En resa i vackra Skåne

En vacker Youtubefilm av Johannes Graaf som tar dig på en res i de södra delarna av Svea rike tar oss bland annat till Ale stenar, Smygehuk, Tykarpsgrottan (där delar av "Ronja Rövardotter" spelades in), Österlen, Kivik, Glimmingehus, Brösarps backar, Kungagraven, Åhus, Ystad, Backåkra och självaste High Chaparral! Låt dig följa med på en resa i både fantasin och i det vackra landskapet.

Klicka HÄR!

Skånskt Bygdemål:


Det räligaste språket på jorden???


Skånskan har länge haft dåligt rykte i Sverige. Den har ansetts vara svår att förstå och grötig som en grishals. Enkätundersökningar från 70-talet visar hur gymnasieungdomar värderade skånskan mycket lågt i jämförelse med till exempel norrländska, dalmål, värmländska och göteborgska. Detta trots att många riksdagsmän var från Skåne och skånskan ofta kallades för "Riksdagssvenska".


På senare år har skånskan fått allt bättre rykte. Skånskan anses nu vara en av Sveriges mest pålitliga – och sexiga – dialekter. Till skillnad från stockholmskan som hamnar längre ner på skalan.


– De flesta dialekter har varit mer eller mindre stigmatiserade, nu talar man om att pendeln har svängt och att det har blivit inne med dialekter, nu pratas det till exempel mer skånska i TV och radio än tidigare, säger dialektforskare Mathias Strandberg.

Ur SVT nyheter 18-12-2014


De skånska sångare som blivit populära hr säkert bidragit till att den skånska dialekten fått bättre status.


Hasse Andersson, Bob hund, Björn Afzelius, Timbuktu, Wilmer X, Peps Persson och andra har blivit populära trots sin skånska dialekt.


Se min personliga koppling till det skånska språket på DENNA sida!

Skånskt bygdemål

har genom tiderna använts av flera fantastiska författare. De två jag värderar högst är Nils Ludvig Olsson och Daniel Rydsjö.


I min barndom och ungdom hade vi då och då högläsningskvällar då min far och jag läste valda dikter och berättelser ur de böcker vi hade hemma på skånskt bygdemål.


Min far Victor Silve (1899-1970) skrev också ett par dikter som jag tänkte presentera för er i både text och ljud:Skånskt bygdemål

har genom tiderna använts av flera fantastiska författare. De två jag värderar högst är Nils Ludvig Olsson och Daniel Rydsjö.


I min barndom och ungdom hade vi då och då högläsningskvällar då min far och jag läste valda dikter och berättelser ur de böcker vi hade hemma på skånskt bygdemål.


Min far Victor Silve (1899-1970) skrev också ett par dikter som jag tänkte presentera för er i både text och ljud:
Min lille ful:


(Hör den uppläst av Sven-Arne Silve)


Min middesblong den tar jau titt

pau gräsed nör i haven

å ligger darr å slöar litt

mä hatten lajd pau maven.


Dau har min ful sin frihedsstong

å släppes ud au buren,

dau e han allermingst en kong

darrude i naturen.


De e en liden granner ful

den lille hjarteknoppen,

han e litt blau å litta gul

å ljusgrön nörad kroppen.


Han sjonger, kackar å ger hals

de lilla kära lived

de e en rekti wienervals

som ifrau positived.


Han flyer kvickt frau stam te stam

å hackar ibland blana,

å far en flua väjen fram

forrsöger han å ta´na.


Men de e sällan han faur napp,

han hogger rent for lused,

sien flyer han si säl i kapp

frau haven hän te hused.


Men strajs igen han vänner bort

te haven, den filuren.

Han e nock rädd ad rent for fort

fau kryba ing i buren.


En timmes ti, en å en hal

han håller pau å kvittra.

sien ifrau stalled hörs en kal

å jau faur gå te krittra.


Dau reser jau me ryandes

å gnäller: "Aj som katten".

Dau kommer fulen flyanes

o slaur se nör pau hatten.


Nu vill han ha sin middesmad

å norr jau gaur te djuren,

dau följer maj min undulad

å flyer ing i buren.

 


Översättning: ful = fågel; middesblong = middagssömn;  maven = magen; nörad = nedåt; lused = långsamt; flua = fluga; krittra = kreaturen; nör = ner; ryandes = gnällande;


Norr Sven va liden:


(Hör den uppläst av Victor Silve - inspelad 1965)


Norr Sven va liden å nå´d fanns han ente konne lia,

dau skreg han höjt i himlasky å velle ente tia,

å feck han dau i ändanom en liden klatsch med hånnen

så skreg han bara höjare te dess han tabte ånnen.


Han vöjste opp, ble skolestor- te skolan va han tvongen -

dau skreg han ente mer som forr men va rätt rapp i mongen.

Å ble han galen dau naun gång de va forrudan tjud

han visste nock ge svar pau tal- å så bröd kriged ud.


Mä mad ble smått, å kortelegen den vöjste udan änne

mä kort pau smör å margarin å kyd å ägg å bränne.

Å darr va kort pau nikotin å mjöl å allt sånt där´na,

pau grädde, gryn å salter sill ja, te å mä pau klärna


Nårr Sven te skoles traskade, sau hade han en lua

som ente hade alls nånn skarm - forr "de fick ente dua"

sa moren, ad han slängde´n au å frös om sina locka,

sau norr han skulle arti va, han konne bara bocka.


Å sau en da sa läraren te sina skoleglötta:

"Sven haur visst ägg i huan sin, sau den e svaur å lötta!"

Men Sven han fann se redit bra å sto darr snäll å from,

å svara läraren: "Jaha, å darr e kort pau dom!"


Översättning: Konne lia = tyckte om; hånnen = handen; tabte = tappade; ånnen = andan; mongen = munnen; vöjste = växte; kyd = kött; skarm = skärm; arti =artig; luan = mössan; skoleglötta = skolbarn; lötta = lyfta; redit = riktigt

Preisen mi ligulase lacini vel odales sin amet sem.

Hur betydelsefulla är vi skåningar?


Skåne är ju enligt Google Earth jordens medelpunkt!