Personakt

ELNA Nilsdotter

Blev 66 år.

Far:NILS Persson (1711 - 1793)
Mor:PERNILLA Nilsdotter (1714 - 1787)

Född:11-07-1752 Kattarp, (M), Östraby 3 1)Gudmor: Tuva Per Nils i Skörpinge; Faddrar: Nils Pås, Nils Skräddare i Östraby, Anna Nils Anders i Östraby

DDSS:
Födda i Kattarps församling
1687 - 1895
Datum Datum avser
1752-07-11 födelse
Barnet
Namn Kön
Elna kvinna
Äktenskaplig börd Antal födda
inom äktenskapet
Dödfödd Paritet

Fadern Modern
Namn Namn
Nils Person Pärnilla Nilsdotter
Titel Titel

Ort Ort
N-o 3 Östraby
Ålder/födelseår

Dopvittnen
Gest: Tyre Pär Nilsons i skiörpinge. Test: Nils Påhls. i skafwe, Nils Skräddare i östraby, och Anna Nils Andersons i östraby.
 
Död:10-01-1819 Höja, (L), Skörpinge 10 2)Dog av förstoppning 66½ år gammal och blev begravd den 14:e

Äktenskap med OLA Mickelsson (1749 - 1807)

Barn:
KARNA Olsdotter (1777 - 1812)
BOEL Olsdotter (1779 - 1845)
ELNA Olsdotter (1781 - 1782)

Noteringar

Utdrag ur bouppteckning:
Den 27 januari 1819. Bouppteckning efter Ola Mickelssons änka Elna Nilsdotter i Skörpinge som med döden aflidit den 13 sistlidna. Hvilken efter sig lämnat aflidna dotter Karna Olsdotters arvlämnade 3 barn sonen Ola 10 år, Christian 8½ år, dottern Elna 11 år gamla, samt dottern Boel Olsdotter gift med åbon Anders Olsson i Starby, vilka voro närvarande.
Å de omyndigas vägnar bevakas dess rätt av deras fader möllaren Per Jönsson i Errarp med biträde af omnämne Anders Olsson i Starby hvarefter ofvannämnde närvarande anhöriga uppgiva tillgångarna enligt arfda balk 9 capp 1.7.§ Hvarvid alla samtliga anhöllo om auktion på eftervarande lösöre hvaror hvilken blif enligt dertill förutgånge kundgörelse hållen Den 28samma månad företogs förrättningen på sätt som följer.
Sidan 6 i bouppteckningen:
Värderingen är förrättat af Nils Persson Pehr Jönsson. Sedan förrättningen sig var slutat öferenskom undertecknade anhöriga om delningen på förestås qwarlåtenskap som det vara af hvad namn det vara; Såsom tillhörigt vara förutnämnde vår afledna moder Elna Nilsdotter och emot det Per Jönsson femtyo åtta Rdv 16/Ky Riksgäld den 25 nästa till mig Anders Olsson. Och en lika summa skall af han utbetala till sine 3 förutnämnde barn. Äger då Per Jönsson enda rätt till att hvad Förändradt . Som mera finns tillhörigt at sig nyttigt gjöra på hur han sig för godt finner.
Då jag Anders Olsson inte har minsta mer at fodra efter förutnämnde arfts svärmoder.
Säckras och avkjännes med våra namn och bomärke.
Undersättjandes Skörpinge den 27 januari 1819.
Anders Olsson, Per P. Jönsson såsom närvarande Vittne
underskrifvas Nils Persson och Per Jönsson.


Källor

1)Gid 1278.29.37600
  
2)1475.26.66800