Personakt

KLEMET Kroksson

Inhyser en Båtsman. Blev ca 61 år.

Far:KROK Håkansson (1605? - 1693)
Mor:BOTIL Klemetsdotter (1610 - 1705)

Född:omkring 1650 Bräkne-Hoby, (K), Hunnamåla 1)
Död:19-04-1711 Bräkne-Hoby, (K), Hunnamåla 2)Dog av pesten

Smittspridning till socknen
Till skillnad från när det gäller förhållandena i t.ex. Karlskrona och Karlshamn, finns det inte mycket tidigare litteratur att hitta när det gäller Hoby socken under pesttiden. O.T. Hult [3] nämner endast antalet dödsfall i Hoby (1207) men berör annars inte förhållandena på "landsbygden" annat än gemensamt för hela landskapet. Eftersom Hoby kyrkobok [2] är så detaljerad tänkte jag att det skulle vara bättre att börja där för att om möjligt kunna dra några slutsatser om förloppet.

Det finns emellertid en del svårigheter även med detta angreppssätt. Det första problemet är att avgöra vilket dödsfall som representerar det första pestfallet, d.v.s. när pesten egentligen började i Hoby. Nästa problem, sammanvävt med det första, är blotta faktum att dödligheten i pest inte är 100% utan snarare ca 60% [5] - d.v.s. att folk kan ha varit sjuka men tillfrisknat, vilket då inte går att fastställa via kyrkboken. Det eller de allra första pestfallen kanske således överlevde. Det finns ett par exempel ur domboken där det handlar om folk som varit sjuka men överlevt. Ett tredje problem är att avgöra hur smittan kom till socknen, samt hur smittan sedan spreds vidare.

Det råder emellertid inget tvivel om att pesten i socknen började i mitten av december 1710 [2]. Tydligen kom den först något senare (eventuellt en hel månad senare) till Karlshamn (se vidare Pesten i Karlshamn och Asarum). Den hade då redan härjat i Karlskrona i c:a en månad, sedan slutet av oktober/början av november [3]. Därifrån spred den sig till andra delar av Blekinge och Skåne med hemvändande båtsmän [5].

Som vi har sett skyllde Olaus Orstadius i Karlshamn på en "tiggiarpoike" [7]. Detsamma kan ju ha varit fallet i Hoby - det finns flera fall i Hoby där olika tiggare dör hemma hos allmogen [2]:

1711-02-16
Sep. Gårdkvinna en tiggare Kerstin i Hunnamåla

1711-02-22
Sep. En tiggegosse, Sven, döde till Djur Månses i Torp

1711-03-06
Sep. En döv och stum tiggarepiga döde i Mörtjuk

1711-04-16
Sep. En fattig tiggaregosse, döde till Bengt Christiansson i Hjälmsa

När dessa dödsfall inträffar i Hoby, finns emellertid redan pesten i de nämnda byarna. Vad gäller "tiggaregossen" som dör hemma hos Bengt Christiansson i Hjälmsa, så får de visserligen pesten i huset först efter tiggarens död - men pesten fanns redan i Hjälmsa och hade väl drabbat dem ändå. Det samma gäller dödsfallet i Torp. Kerstin i Hunnamåla förefaller ha bott där, och tiggarepigan i Mörtjuk kan inte placeras hemma hos någon viss bonde.

För Hoby socken och Karlshamn är det dessutom ganska frestande att lägga skulden på Schommers regemente. Ankomsten av alla dessa soldater sammanfaller så väl med utbrottet av pest i socknen att slutsatsen nästan drar sig själv (vilket emellertid inte betyder att det är så). För att bli säker skulle man ju gärna vilja veta om andra sachsare dött på väg till socknen, eller åtminstone vilken väg de transporterades dit. Eftersom de kom från Skåne verkar det ju troligt att de helt enkelt marscherade till Blekinge, vilket i så fall har skett genom de redan smittade västra delarna av Blekinge. Men Hallerman antyder att de anlände till Karlskrona först [10], i vilket fall de ju säkert kunde ha blivit nersmittade.
Vägen genom Hjälmsa

Vägen genom Hjälmsa
med de gamla stenmurarna.
Foto Sabina Santesson 2007.

Ett av de första dödsfallen i socknen är den sachsiske soldaten Mattis Hummel. Han begravs 1710-12-18, och om honom berättar kyrkboken [2]:

Sep. Musqueteraren Mattiis Hummell, en saxer, inkvarterad i Garnanäs, men döde till Mas Nissesons i Hielmsö fred 16 Decembr om aftonen aetatis 30 åhr. Han var af Hr Oberst Johannes Baptista Schommers Regemente af liif Compagniet.

Av detta kan man möjligen få uppfattningen att Matthis Hummell blivit smittad i Garnanäs och sedan spridit smittan i Hjälmsa, vilket intryck i viss mån förstärks genom följande notis i Hoby kyrkbok [2]:

1710-12-04
Sep. Håkan Nilsson i Garnanäs, som Lögerdag. 19 Novem. med en bååt gick till sööss åht Karlshamn och samma afton då han ville heem blef omkommen och funnen död onsd 23 nov under Hviitakulla land aetatis 48 åhr.

Men båtsmännen, då? Kanske var det ändå båtsmän som spred smittan även i Hoby. I Backaryd har prästen i efterhand lagt till en kommentar vid en begravning i slutet av november 1710 [8]:

1710-11-27
Jonas Löfvingssons dotter Karin i Ullfsmåla: N.B. dhenna vardt then första som man förmärkte hafva pestböld. Aetas 12 åhr.

Lägg märke till hur han skriver att det "var den första som man förmärkte hava pestböld". Kanske fanns det tidigare dösfall i pesten som gått obemärkta förbi?
 

Äktenskap med SISSA Abrahamsdotter (1650? - 1711)

Barn:
HÅKAN Clemmetsson (1671 - 1749)
ARVID ORVIT Clemmetsson (1673 - 1709)

Noteringar

Familjer:
Gift med
Elin* (Elna) Clemmetsdotter
f 1661 Hoby, Blekinge län (-) ; levde 1692 Hoby, Blekinge län; v 1692 Hoby, Blekinge län (**) ; d 1756 Hoby, Blekinge län (**) ;
Nilla* Clemmetsdotter
f 1665 Hoby, Blekinge län (-) ; v 1687 Hoby, Blekinge län (**) ; levde 1688 Hoby, Blekinge län; levde 1700 Hoby, Blekinge län; levde 1710 Hoby, Blekinge län; d 1711 Ronneby, Blekinge län; bg 1711 Hoby, Blekinge län (**) ;
Håkan* Clemmetsson
f 1671 Hoby, Blekinge län (-) ; v 1704 Hoby, Blekinge län (**) ; v 1711 Backaryd, Blekinge län (**) ; levde 1718 Hoby, Blekinge län; d 1749 Hoby, Blekinge län; bg 1749 Hoby, Blekinge län (**) ;
Arvid Clemmetsson
f 1673 Hoby, Blekinge län (-) ; levde 1696 Hoby, Blekinge län; v 1696 Hoby, Blekinge län (**) ; d 1709 Hoby, Blekinge län (*) ; bg 1709 Hoby, Blekinge län (**) ;
Måns* Clemmetsson
f 1680 Hoby, Blekinge län (-) ; dp 1680 Hoby, Blekinge län (**) ; d 1743 Hoby, Blekinge län (**) ; bg 1743 Hoby, Blekinge län (**) ;
Botil* Clemmetsdotter
f 1682 Hoby, Blekinge län (-) ; dp 1682 Hoby, Blekinge län (**) ; levde 1703 Hoby, Blekinge län; v 1703 Hoby, Blekinge län (**) ; v 1711 Hoby, Blekinge län (**) ; levde 1771 Hoby, Blekinge län; d 1771 Hoby, Blekinge län (**) ; bg 1771 Hoby, Blekinge län (**) ;
Märta* Clemmetsdotter
levde 1689 Hoby, Blekinge län;


Källor

1)http://www.p-o.se/Slakt/0001/496.htm
  
2)Bräkne-Hoby/K C:2 156