Personakt

JÖNS Eriksson Rosenstråle

Fogde i Linköping.

Far:ERIK Jönsson Rosenstråle (1490? - 1565)
Mor:MAGDALENA Palnesdotter Lenck (1495? - 1565)

Född:omkring 1515 Hällestad, (E)

Barn med MARGARETA Jonsdotter (1520? - )

Barn:
BÖRJE Jonsson Rosenstråle (1565? - )

Noteringar

Jöns Eriksson Rosenstråle. Tavla 1
Fogde i Linköping.
Jöns Eriksson (översiktstab 3, son av Erik Jönsson, tab 6), till Sonstorp. Hertig Magni köksmästare (At (Sch).) Fogde på Linköpings och Tuna gårdar 1571-1572 (Al.). Levde ännu 1586, då han upptages i registret över Sveriges adel. (Hra.) 'Han ingick 1580-03-02 en avhandling med konung Johan III, enligt vilken konungen fick, emot det att rusttjänsten eftergavs i Jöns Erikssons livstid och för ett halft skeppund järn i strömafrad, uppsätta en hammarsmedja på hans ägor i Emmån, där han redan förut hade en hytta inrättad, dock med försäkring, att hans övriga ström skulle vara orubbad och hans ägor på Sonstorp ej lida något men, vilken hammarsmedja hertig Carl 1597-07-07 återgav till sonen Börje Jönsson Rosenstråle.' Gift 1548-11-04 (morgongåva 1548-11-05) (RAP.) med Margareta Jönsdotter, dotter av Jöns Andersson i Gladhem och Kristina Persdotter. Barn: Erik Jönsson. Christian Jönsson. Börje Jönsson Rosenstråle. Ryttmästare. Se tab 8. Göran Jönsson. Gunilla Jönsdotter. Hovmästarinna hos konung Carl IX:s gemål, drottning Christina den äldre. Död barnlös i slutet av 1630-talet på Tomta i Bärbo socken, Södermanlands län. Arvskifte efter henne förrättades 1640. Gift 1:o 1581-06-00 med ryttmästaren för hertig Carls hovmän och ryttare Gisle Nilsson Struss, till Nydala och Barkesäter, i hans 2:a gifte, död 1594-08-00. (At (L).) och begraven i Västra Vingåkers kyrka (At (Sch).). Gift 2:o 1597-07-00 med hertig Carls furstliga råd och ståthållaren på Nyköping, sedan riksrådet Lubert Diedriksson Kauer, till Barkesäter och Ökna, död 1608-03-25 i Örebro och begraven i kyrkan, Örebro, varest hans gravvård finnes. Gift 3:o 1610 med marskalken Christoffer Scheiding, adlad von Scheiding, nr 71, i hans 2:a gifte, död 1617. Knut Jönsson. Ivar Jönsson.