Personakt

IX:43, IX:95 Rusthållare JÖNS Månsson

Rusthållare & Nämndeman. Blev högst 58 år.

Far:X:85, X:157, X:189 MÅNS Joensson Jönsson (1600? - >1681)
Mor:X:86, X:158, X:190 HUSTRU Måns Joensson (1604? - >1683)

Född:07-1641 Torrlösa, (M), Brödåkra 1 1)
Död:06-01-1700 Norra Skrävlinge, (M), Teckomatorp 1 2)Torrlösa C:1 Norra Skrävlinge dödbok 1700
Festo Epiphanis äller 13de dagen afsomnade Nembdemannen Jöns Måns i Teckomatorp, som war 58 åhr och 5 månader gammal och begrofs fredagen d. 19 Januarii uti Skräblinge kyrka
 

Äktenskap med IX:44, IX:96 ELSE Larsdotter (1653 - 1716)

Barn:
HINDRIK Jönsson (1670? - )
LUCY Jönsdotter (<1672 - )
OLU Jönsdotter (1673? - >1720)
VIII:22, VIII:48 KARNA Jönsdotter (1677? - >1750)
JOEN Jönsson (1679 - 1731)
ELNA Jönsdotter (1683 - 1742)
MÅNS Jönsson (1685 - 1716)
PERNILLA Jönsdotter (1686 - 1763)
JOHANNA (HANNA) Jönsdotter (1689 - 1753)
LARS Jönsson (1691 - 1694)
ELSA Jönsdotter (1694 - )
OLUF Jönsson (1696 - 1763)

Noteringar

Enl. familjen Pûss hemsida:

MÅNSSON, Jöns 12:5194 (157). Rusthållare & nämndeman i Teckomatorp nr 1, Norra Skrävlinge (M). Född 1641-07-?? i Brödåkra nr 1, Torrlösa (M) (Ragnar Odhnoff, LLA).Teckomatorp nr 1, Norra Skrävlinge enl. mantalslängder:

1655: Svend Olsson bl. a.

1658: Sven Olsson, hustru, piga.

1662: Olu Christensdotter, Enkia, 1 sohn, 1 dräng, 1 piga.

1664: Åbo Jens Mogensson, hu, 2 drängar och piga. samt ytterligare en Åbo, Nils Ibbsen, förekommer redan 1660.

Följande längder före 1694: Jöns Månsson, Hustru. (Hans Håkanssons kommentar) I vilket äktenskap de 2 första barnen är födde har jag inte lyckats utröna. Troligtvis är också fler barn födda, eftersom 12 barn levde in på 1730-talet. Bevis för detta är, att när sonen Joen, som då innehade fädernegården dog 1731 hade han kvar 11 systrar och bröder i livet enl. (Ledamot av Lantbruksakademien/MLL). Se utförligare dottersonen Sven Månssons 8:59 ansedel. Det var han som i 45 år kom att föra släkttraditionen vidare på släktgården Teckomatorp nr 1. Jöns Månsson och hans ättlingar kom totalt att inneha gården i över 200 år, tills den i slutet av 1800-talet överläts till Sockerbolaget. Riktigt slut var det dock inte eftersom Sockerbolagets förste inspektor också var en ättling. Hans ättlingar finns kvar i bygden med stora jordbruksintressen.Återfinns i Ragnar Odhnoffs genealogiska samling 23:I:5.

I mtl 1664 har så Jens Mogensson upptagits som åbo på hemmanet, på vilket dessutom finns skrivna hustru, 2 drängar och en piga ävensom ytterligare en åbo, nämligen Nils Jeppsson och dennes hustru. (Nils Jeppsson eller Ipsson förekommer redan i 1660 års länsräkenskaper på hemmanet Teckomatorp).

I ett flertal mtl efter 1664, t.ex. 1665, 70, 71, 75, 80, 84 och 94 står Jöns Månsson och hans hustru antecknade som åbor på ifrågavarande hemman tillsammans med drängar och pigor. År 1694 finns också upptagen en dotter till makarna. Fr.o.m. mtl 1670 förefaller den förut omnämnde åbon Nils Jeppsson (Ipsson) ha av en eller annan anledning lämnat sitt hemmansbruk.

Enligt mtl 1709 har på hemmanet antecknats följande personer: "Enkan Else Jöns Månsson, Måns Jönsson, dr. Lasse o. Bengt, p. Elna o. Anna". Även i mtl 1710 finns "änkan Else Larsdotter" med. Likaså hennes son Måns som nu uppges vara gift med Hanna Troedsdotter. Dessutom har år 1710 mantalsskrivits dottern Elsa, drängen Truls och Kield samt pigan Boel. Enligt mtl 1711 brukas Teckomatorp av Måns Jönsson och hans hustru, som av misstag kallas Anna. Skrivna på hemmanet är dessutom för sagda år änkan Else, dr. Truls och Kiäll samt pigan Ingebor. Av mtl 1726 inhämtas, att åboarna på hemmanet då heter Jon Jönsson och Oluf Jönsson, båda med hustrur. Jon och Oluf Jönsson är liksom Måns Jönsson barn till nämndemannen Jöns Månsson i Teckomatorp. Såvitt mtl för 1727 utvisar, är Jon Jönsson ensam bonde på hemmanet. I mtl 1728 har läget på nytt förändrats: Jon Jönsson med hustru brukar Teckomatorp nr 1, medan Jon Nilsson med hustru brukar Teckomatorp nr 2. Jon Nilsson är son till Nils Månsson i Brödåkra och således kusin till Jon Jönsson.

Det förekommer att släktforskare hävdar att en Anna g.m. Måns Tuesson i Lilla Harrie skulle vara d.t. Jöns Månsson, men Hultgren har konstaterat att Måns Tuessons hustru hette Anna Håkansdotter. (Lennart Börnfors) Död 1700-01-06 i Teckomantorp nr 1, Gissleberga Rote, Norra Skrävlinge (M) (Ragnar Odhnoff, LLA). (Barn 7:165, s , Far 9:660, s )

Gift 1:o omkring 1663 i Norra Skrävlinge (M) (Ragnar Odhnoff, LLA) med CHRISTENSDOTTER, Olu (2:2172).Olu tidigare gift med Sven Olsson, åbo, Teckomatorp, Norra Skrävlinge, död senast 1661. Se vidare andre maken Jöns Månssons ansedel. (Ragnar Odhnoff, LLA) Död före 1770 i Teckomantorp nr 1, Gissleberga Rote, Norra Skrävlinge (M) (Ragnar Odhnoff, LLA).

Gift 2:o omkring 1670 (Ragnar Odhnoff, LLA) med efterföljande ana.

Barn:

JÖNSSON, Henrik (1:2662). Född omkring 1670 i Teckomantorp nr 1, Gissleberga Rote, Norra Skrävlinge (M) (Ragnar Odhnoff).

JÖNSDOTTER, Lucy? (1:311). Född före 1672 i Teckomantorp nr 1, Gissleberga Rote, Norra Skrävlinge (M) (5152).

JÖNSDOTTER, Olu 11:2597 (38). Född omkring 1673 i Teckomantorp nr 1, Gissleberga Rote, Norra Skrävlinge (M) (Hans Håkansson, Kävlinge). Död efter 1720 i Särslöv nr 7, Dagstorp (M) (Lennart Börnfors). (Se 7:165, s ).

JÖNSDOTTER, Karine (1:2123). Född före 1680 i Teckomantorp nr 1, Gissleberga Rote, Norra Skrävlinge (M) (Lennart Börnfors). Död efter 1750 i Håstenslöv nr 17 Bosgården, Norrvidinge (M) (supplikakt 1750 M-läns landskontor D IV a: 313).

JÖNSSON, Jon (1:937). Född omkring 1681 i Norra Skrävlinge (M) (Ragnar Odhnoff, LLA). Bonde i Virke by & socken (M).. Bonde i Teckomantorp nr 1, Norra Skrävlinge (M). Död 1731-10-?? i Teckomantorp nr 1, Gissleberga Rote, Norra Skrävlinge (M) (Ragnar Odhnoff, LLA). Begravd 1731-10-15 i Norra Skrävlinge (M) (Family Search). Levde från 1709 till 1715 i Virke (M). Levde som nämndeman 1721 i Teckomatorp nr 1, Norra Skrävlinge (M) (Odhnoff).

JÖNSDOTTER, Elne (1:532). Född 1683 i Teckomantorp nr 1, Gissleberga Rote, Norra Skrävlinge (M) (4887). Levde 1722 i Ingelstorp, Torrlösa (M) (w1.409.telia.com/~u40909100/Min%20antavla%20(1).htm). Död 1742-06-05 i Allarp, Torrlösa (M) (Niklas Hertzman).

JÖNSSON, Måns (1:426). Bonde i Teckomantorp, Norra Skrävlinge (M). Född 1685-05-.. i Teckomantorp nr 1, Gissleberga Rote, Norra Skrävlinge (M) (Ragnar Odhnoff, LLA). Död 1716-01-22 i Teckomantorp, Gissleberga Rote, Norra Skrävlinge (M) (6365). År 1716 den 22 Januari afsomnade Måns Jönsson i Tickematorp.

JÖNSDOTTER, Pernille (1:603). Efter mannens död: Rusthållare, Åkarp nr 5, Reslöv (M). Född 1686-12-09 i Teckomantorp nr 1, Gissleberga Rote, Norra Skrävlinge (M) (Ragnar Odhnoff, LLA). Död 1763-03-30 i Åkarp nr 5, Reslöv (M) (RESLÖV C:2 s 172). Begravd 1763-04-06 i Reslöv (M) (RESLÖV C:2 s 172).

JÖNSDOTTER, Johanne (Hanna) (1:701). Född 1689-06-03 i Teckomantorp nr 1, Gissleberga Rote, Norra Skrävlinge (M) (Ragnar Odhnoff, LLA). Död 1753-12-12 i Östra Karaby (M) (4723). Enligt dödboken av "sidostyng" och i en ålder av 65 1/2 år. Döpt Dnica 2 Past Trin. Båren af Nils Månssons hustru i Brödagra. Testes: Jon Månsson och Svän Wifvasson i Fillesta, item Oluf Pehrsson i Gissleberga såväl som Klockarens Hustru i Torrlösa och Åke Månssons hustru i Skräblinge. År 1708 den 22 Marti Wigdes Änklingen Nils Truedsson af Karaby och Pigan Hanna Jönsdotter af Tickematorp.

JÖNSSON, Lars (1:806). Född 1691-08-13 i Teckomantorp nr 1, Gissleberga Rote, Norra Skrävlinge (M) (Ragnar Odhnoff, LLA). Död 1694-09-04 i Teckomantorp nr 1, Gissleberga Rote, Norra Skrävlinge (M) (4723). Döpt hemma samma dag för svaghets skull.

JÖNSDOTTER, Else (1:915). Född 1694-03-03 i Teckomantorp nr 1, Gissleberga Rote, Norra Skrävlinge (M) (Ragnar Odhnoff, LLA). Döpt Dnica Oculi. Båren af Elna Nils Jönssons i Qvärlöf, Test Bapt: Åhradt Månsson i Fillestad, Oluf Pehrsson i Gissleberga och Nils Månsson i Brödagra. item Elna, Åke Månsson och Pernilla Bengt Svändz i Skräblinge.

JÖNSSON, Oluf (1:935). Bonde i Teckomatorp nr 2, Norra Skrävlinge (M). Bonde i Annelöv nr 2, Annelöv (M). Kyrkovärd. Född 1696-03-25 i Teckomantorp nr 1, Gissleberga Rote, Norra Skrävlinge (M) (Ragnar Odhnoff, LLA). Död 1763-12-12 (Family Search). Döpt Dnica _ _ _ _ _ _ _ _ _ Buren af Elna Åke Måns i Skräblinge. Testes Bapt: Nils Månsson i Brödagra, Nils Jönsson i Qwärlöf, Måns Svensson i Serslöf och Oluf Jönsson i Gissleberga.

8:331 fm ff mf mm

LARSDOTTER, Else 12:5195 (533). Född omkring 1653 i Norra Skrävlinge (M) (Ragnar Odhnoff, LLA). Död 1716-03-30 i Teckomantorp nr 1, Gissleberga Rote, Norra Skrävlinge (M) (Ragnar Odhnoff, LLA). (Barn 7:165, s )

Gift omkring 1670 (Ragnar Odhnoff, LLA) med föregående ana.


Källor

1)Christer Hultgren-uppgifter
  
2)1322.14.98500