Personakt

mjölnare MÅNS Månsson Böös

Kvarnägare. Blev 65 år.

Far:MÅNS Nilsson Böös (1685 - 1752)
Mor:HANNA ANNA Mårtensdotter (1685? - )

Född:10-05-1724 Håstad, (M), Böösmöllan 1)Måns Månsson Böös

Kön: M

Personinformation

Födelse: 10 Maj 1724 - Böösmöllan, Håstad 25
Dop:
Död: 22 Sep 1789 - Böösmöllan, Håstad 25 26
Begravning:
Dödsorsak:


Föräldrar

Far: Måns Nilsson 27
Mor: Anna Mårtensotter 27

Make/makar och barn

1. *Gertrud Eriksson 13
Äktenskap:
Status:
Barn:
1. Jöns Erik Böös 18 19
2. Måns Böös
3. Johan Petter Böös 28
 
Död:22-09-1789 Torrlösa, (M) 1)

Barn med GERTRUD Eriksdotter (1744 - 1820)

Barn:
JÖNS ERIK Böös (1776 - 1840)

Noteringar

Mer information på Brödåkraskivan

Utredning om släkten Böös:
Måns Månsson Böös

Kön: M

Personinformation

Födelse: 10 Maj 1724 - Böösmöllan, Håstad 25
Dop:
Död: 22 Sep 1789 - Böösmöllan, Håstad 25 26
Begravning:
Dödsorsak:


Föräldrar

Far: Måns Nilsson 27
Mor: Anna Mårtensotter 27

Make/makar och barn

1. *Gertrud Eriksson 13
Äktenskap:
Status:
Barn:
1. Jöns Erik Böös 18 19
2. Måns Böös
3. Johan Petter Böös 28bild

Namnlös Böös

Kön: M

Personinformation

Födelse: Ung Apr 1764 30
Dop:
Död: Före 24 Jul 1767 - Helsingborg sfs, Malmöhus län 2
Begravning: 24 Jul 1767 - Helsingborg sfs, Malmöhus län 2
Dödsorsak: maskfeber 2


Föräldrar

Far: Jeppa Böös 31 32
Mor: Lovisa Krusberg 33bild

Nils Böös

Kön: M

Personinformation

Födelse: 3 Dec 1751 - Helsingborg sfs, Malmöhus län 2
Dop:
Död: Före 21 Apr 1775 - Helsingborg sfs, Malmöhus län 2
Begravning: 21 Apr 1775 - Helsingborg sfs, Malmöhus län 2
Dödsorsak: vattusjuka 2

Händelser 1. Yrke 36, Färjeman, mellan 1773 och 1775

Föräldrar

Far: Jeppa Böös 31 32
Mor: Lovisa Krusberg 33

Make/makar och barn

1. *Anna Sophia Ekeström 9 10
Äktenskap: 26 Feb 1773 - Helsingborg sfs, Malmöhus län 37
Status:
Barn:
1. Nils Peter Böös 38 39bild

Nils Christian Böös

Kön: M

Personinformation

Födelse: 18 Mar 1785 - Helsingborg sfs, Malmöhus län 40
Dop:
Död: 14 Maj 1786 - Helsingborg sfs, Malmöhus län 41
Begravning:
Dödsorsak: hetsig feber 2


Föräldrar

Far: Jöns Böös 3 4
Mor: Johanna Smitt 5 6bild

Nils Peter Böös

Kön: M

Personinformation

Födelse: 4 Maj 1775 - Helsingborg sfs, Malmöhus län 2
Dop:
Död: Ung 18 Maj 1778 - Helsingborg sfs, Malmöhus län 42
Begravning: 19 Maj 1778 - Helsingborg sfs, Malmöhus län 2
Dödsorsak: koppor 2


Föräldrar

Far: Nils Böös 34 35
Mor: Anna Sophia Ekeström 9 10bild

Ola Niclas Böös

Kön: M

Personinformation

Födelse: 22 Jun 1782 - Helsingborg sfs, Malmöhus län 2
Dop:
Död: Före 13 Jul 1783
Begravning: 13 Jul 1783 - Helsingborg sfs, Malmöhus län 44
Dödsorsak: slag 2


Föräldrar

Far: Jöns Böös 3 4
Mor: Johanna Smitt 5 6

bild
Källor

1 Skånes Demografiska Databas. Skånes Demografiska DatabasFödelsebok för Helsingborgs stadsförsamling

Datum:1787-04-18Datum avser:f
z
Barnets namn:Lars Antal födda:1
Äktenskaplig börd:iParitet:0
Kön:mDödfödd:e
z
Moderns namn:Johanna Smit ålder/födelseår:0
titel:ort:
z
Faderns namn:Jöns Böösort:
titel:fergeman
Övrigt:.

2 Ibid.

3 Ibid. Helsingborgs stadsförsamling
Datum:1837-03-24Datum avser:d
z
Den avlidnes:
namn:Jöns Böösort:Helsingborg
titel:åldermankön:m
äktensk. börd:eålder/födelseår:85år0mån0veckor0dagar

civilstånd:edödsorsak: ålderdom
z
Anhörigs:
namn: relation:ej
titel: ort:
Övrigt:.

4 Är säkert son till Jeppa/MWJ..

5 Skånes Demografiska Databas. Se söners födelse 1782 o. 1787.

6 Ibid, Döda. Helsingborgs stadsförsamling
Datum:1793-12-17Datum avser:d
z
Den avlidnes:
namn:Johanna ort:
titel:hustrukön:k
äktensk. börd:eålder/födelseår:43år0mån0veckor0dagar

civilstånd:gdödsorsak: bröstfeber
z
Anhörigs:
namn:Jöns Böösrelation:ma
titel: färjeman ort:
Övrigt:.

7 Ibid, Födda. Skånes Demografiska DatabasFödelsebok för Helsingborgs stadsförsamling

Datum:1777-11-27Datum avser:f
z
Barnets namn:Lars Antal födda:1
Äktenskaplig börd:iParitet:0
Kön:mDödfödd:e
z
Moderns namn:Anna Soph. Ekeström ålder/födelseår:0
titel:ort:
z
Faderns namn:Jöns Böösort:
titel:färgeman
Övrigt:.

8 Ibid. Helsingborgs stadsförsamling
Datum:1778-01-16Datum avser:b
z
Den avlidnes:
namn: ort:
titel:kön:m
äktensk. börd:iålder/födelseår:0år1mån1veckor0dagar

civilstånd:odödsorsak: mässling
z
Anhörigs:
namn:Jöns Böösrelation:fa
titel: färjeman ort:
Övrigt:.

9 Ibid. Se vigsel 1773.

10 Ibid, döda. Helsingborgs stadsförsamling
Datum:1778-03-29Datum avser:b
z
Den avlidnes:
namn: ort:
titel:hustrukön:k
äktensk. börd:eålder/födelseår:23år0mån0veckor0dagar

civilstånd:gdödsorsak: hektik med håll och styng
z
Anhörigs:
namn:Jöns Böösrelation:ma
titel: färjeman ort:
Övrigt:.

11 Elgenstierna, SSK43 (Svensk Släktkalender 1943). Böös (Nathorst-Böös)
Äldste kände stamfadern var mjölnaren Måns Nilsson i Håstads socken i Skåne, som ägde kvarnen Böösmöllan därstädes. Efter kvarnens namn antog sonen Måns Månsson släktnamnet Böös. Förutom nedanstående, hade han sönerna Jonas och Nils, båda gästgivare, men huruvida dessa grenar ännu fortleva är ej känt. ...

Måns Månsson Böös, f. 1724, kvarnägare, d. 1789. G. m. Gertrud Eriksson, d. 1820.
1. Måns ....
2. Jöns Erik, 1776, Kyrkoherde i Ravlunda.

12 Niclas Böös - Rudolf Böös, Böös Hemsida (welcome.to/boos). Måns Månsson-Böös

Född: 1724-05-10 Böösmöllan -
Död: 1789-09-22 Böösmöllan -
BöösID: 0023 - -.

13 Elgenstierna, SSK43 (Svensk Släktkalender 1943). Se make MMB.

14 Lunds stifts matrikel, utg. av Bengt Jakobsson Bergqvist (Lund maj 1886, Malmström & Comp:s boktryckeri), 111. Böös, Måns Abraham, född i Hör d. 1 juni 1818 ; föräldrar: Jöns Erik Böös, kyrkoherde i Raflunda, och Sophia Christina Bergelin ; afgångsex. i Malmö i juni 1837; student 1838; ... prestvigd i Lund d. 19 dec. 1851; pastor.-ex. d. 20 dec 1869; tjenstgjort dels som adjunkt, dels som v. pastor i Gudmunstorp, Balkåkra, Ystad, Espö, Tullstorp, Söfvestad och Högestad; innehafvare af klockarelägenheten i Balkåkra pastorat 1845-1875; föreståndare för räddningshuset i Råby 1846-1848; kurator för Malmö afdelning af skånska nationen i Lund d. 14 okt. 1848 - 12 febr. 1852; ledamot af Malmöhus läns hushållningssällskap från 1853; ledamot i Ljunits och Herrestads häraders brandstodsnämnd 1864-1875; landstingsman för Ljunits härad 1871; Kyrkoherde i Östra Herrestad d. 23 april 1875; tilltr. d. 1 juni s.å.; ledamot i Kristianstads läns pröfningsnämnd 1882.
Gift 1852 med Maria Charlotta Augusta Berlin, född d. 15 dec. 1830, dotter af prosten och kyrkoherden i Balkåkra C. G. Berlin och Anna Cathr. Nordström. - Barn: *Erik* Kristian, född d. 9 april 1853, filos. kandidat, pastorsadjunkt. - *Anna* Sophia Charlotta, född d. 24 juni 1854. - *Gertrud* Maria Clementina, född d. 16 dec. 1864. - Enkling d. 2 dec. 1883.

15 Böös, Niklas, Email 5/1 1999. Måns Abraham Böös dog 1899-02-15 (snart 100 år sedan) i Östra Herrestad. Har en hemsida hem1.passagen.se/almback/mmboos/
( Lösenord mans ) ev ny: welcome.to/boos

16 Lunds stifts matrikel, utg. av Bengt Jakobsson Bergqvist (Lund maj 1886, Malmström & Comp:s boktryckeri).

17 Böös, Niklas.

18 Lunds stifts matrikel, utg. av Bengt Jakobsson Bergqvist (Lund maj 1886, Malmström & Comp:s boktryckeri). Se son MAB.

19 Böös, Niklas, Mail 5/1 1999. Jöns Erik Böös föddes 1776-06-27 på Böösmöllan, Håstad och dog 1840-01-15 i Ravlunda.

20 Lunds stifts matrikel, utg. av Bengt Jakobsson Bergqvist (Lund maj 1886, Malmström & Comp:s boktryckeri). Se make MAB.

21 Ibid. Se make.

22 Ibid. Se fadern.

23 Ibid, 111. Böös, Erik Kristian, född i Balkåkra d. 9 april 1853; föräldrar: Kyrkoherden i Ö. Herrestad Måns Abraham Böös och Maria Charlotta Augusta Berlin; Mogenhetsexamen vid Malmö h. allm. läroverk d. 26 maj 1873; student h.t. s.å.; ... prästvigd i Lund d. 20 maj s. å. ( 1884 ); tjenstgjort som adjunkt i Norrhviddinge från prestvigningsdagen till d. 2 juli 1884, derpå såsom v. pastor i Dalköpinge till d. 13 aug. s.å., sedan åter som adjunkt i Norrhviddinge.

24 Böös, Niklas, Mail 5/1 1999. Erik Kristian Böös dog 1912-12-15 i Lund. Han var 1:e domkyrkokomminister och Hovpredikant.

25 Elgenstierna, SSK43 (Svensk Släktkalender 1943).

26 Niclas Böös - Rudolf Böös, Böös Hemsida (welcome.to/boos).

27 Rudolf Böös, Böös släktpärm (Malmö i Juli 1987). se sonen. se även welcome.to/boos

28 Barbro Edlund, Ofrälse studenter i Lund utanför nationsindelningen (CWK Gleerup 1981), Nr. 1103. Böös, Johan Petter
Handl. i Lund
Född i Håstad 1781 23/6. S.t. kvarnäg. Måns Månsson i Böösmöllan o. Gertrud N. N. (d. i Stångby 1820 2/1). Död i Torna Hällestad 1842 29/11. Gift m. Ulrica Wilhelmina Beckström, f. enl. husf. i Öved 1790 (notis ej funnen), d. i Ö. 1844 2/12, dtr till trädgårdsmästare Lars B. och hans 1:a h. Elna Löfgren. - Skilda.
Barn:
Gustava Eleonora, f. i L. 1822 28/3, flyttade till Kristianstad 1849, ogift då.
Hilda Martina Laurentia, f. i L. 1824 27/2, flyttade som ä. till Sthlm 1886 26/1, gift efter lysn. i Öved 1842 11/9 m. lantbrukare Johan PeterPettersson, f. i Lund 1805 4/3, d. i Loshult 1878 19/2, s. t. timmerman Mathias P. och Britta Catharina Ahlman (jfr. 1058).
Anm. Då dottern Hilda döptes i Lund 1824 var borgmästare Johan Beckström fadder (sm 1556). Denne var s. t. en "slottssoldat i Jönköping" Nils B. (d. 1818) och Sara Engman (d. 1820). - Hilda Böös var glasetserska (Idun 1892:36).

29 Skånes Demografiska Databas, Döda. Helsingborgs stadsförsamling
Datum:1767-07-24Datum avser:b
z
Den avlidnes:
namn: ort:
titel:kön:m
äktensk. börd:iålder/födelseår:3år3mån3veckor0dagar

civilstånd:odödsorsak: maskfeber
z
Anhörigs:
namn:Jeppa Böösrelation:fa
titel: färjeman ort:
Övrigt:3¼ år gammal.

30 Ibid. Framräknat från död.

31 Ibid. Se födelse son Nils.

32 Ibid. Helsingborgs stadsförsamling
Datum:1772-01-22Datum avser:b
z
Den avlidnes:
namn:Jeppa Böösort:
titel:lotsinspektör, färjemankön:m
äktensk. börd:eålder/födelseår:56år0mån0veckor0dagar

civilstånd:edödsorsak: stenpassion
z
Anhörigs:
namn: relation:ej
titel: ort:
Övrigt:.

33 Ibid. Helsingborgs stadsförsamling
Datum:1771-12-04Datum avser:b
z
Den avlidnes:
namn: ort:
titel:hustrukön:k
äktensk. börd:eålder/födelseår:40år0mån0veckor0dagar

civilstånd:gdödsorsak: hetsig sjukdom
z
Anhörigs:
namn:Jeppa Bööserelation:ma
titel: lotsinspektör ort:
Övrigt:.

34 Ibid. Skånes Demografiska DatabasFödelsebok för Helsingborgs stadsförsamling

Datum:1751-12-03Datum avser:f
z
Barnets namn:Nils Antal födda:1
Äktenskaplig börd:iParitet:0
Kön:mDödfödd:e
z
Moderns namn: ålder/födelseår:0
titel:ort:
z
Faderns namn:Jeppa Böösort:
titel:färgeman
Övrigt:.

35 Ibid. Helsingborgs stadsförsamling
Datum:1775-04-21Datum avser:b
z
Den avlidnes:
namn:Nils Böösort:
titel:färjemankön:m
äktensk. börd:eålder/födelseår:23år0mån0veckor0dagar

civilstånd:edödsorsak: vattusjuka
z
Anhörigs:
namn: relation:ej
titel: ort:
Övrigt:.

36 Ibid. Se vigsel, död och barns födelse.

37 Ibid, Vigda. Skånes Demografiska databasVigda i Helsingborgs stadsförsamling


Datum:1773-02-26Datum avser:v
Ospecifiserad ort:
z
Brudgummens namn:Nils Böös ort:
titel: färgeman sida i Hfl:
civilstånd:e ålder/födelseår:
z
Brudens namn:Anna Sophia Ekeström ort:
titel:jungfrusida i Hfl:
civilstånd:e ålder/födelseår:
Övrigt:.

38 Ibid, Födda. Skånes Demografiska DatabasFödelsebok för Helsingborgs stadsförsamling

Datum:1775-05-04Datum avser:f
z
Barnets namn:Nils Peter Antal födda:1
Äktenskaplig börd:iParitet:0
Kön:mDödfödd:e
z
Moderns namn:Anna Sophia Ekeström ålder/födelseår:0
titel:enckaort:
z
Faderns namn:Nils Böösort:
titel:färgeman
Övrigt:Fadern afliden.

39 Ibid, Döda. Helsingborgs stadsförsamling
Datum:1778-05-19Datum avser:b
z
Den avlidnes:
namn: ort:
titel:kön:m
äktensk. börd:iålder/födelseår:3år0mån0veckor14dagar

civilstånd:odödsorsak: koppor
z
Anhörigs:
namn:Nils Böösrelation:fa
titel: färjeman, avliden ort:
Övrigt:.

40 Ibid.
Skånes Demografiska Databas Födelsebok för
Helsingborgs stadsförsamling
Datum:
1785-03-18
Datum avser:
födelse
z
Barnets namn:
Nils Christian
Antal födda:
1
Äktenskaplig börd:
inom äktenskapet
Paritet:
0
Kön:
m
Dödfödd:
e
z
Moderns namn:
Johanna Smitt
ålder/födelseår:
0
titel:

ort:

z
Faderns namn:
Jöns Böös
ort:

titel:
färgeman

Övrigt:

.

41 Ibid.
Skånes Demografiska databas Avliden i
Helsingborgs stadsförsamling
Datum:
1786-05-14
Datum avser:
b

Den avlidnes:
namn:
Nils Christian
ort:

titel:

kön:
m
äktensk. börd:
i
ålder/födelseår:

1
år
3
mån 0 veckor
0
dagar
civilstånd:
o
dödsorsak:
hetsig feber
z
Anhörigs:
namn:
Jöns Böösson
relation:
fa
titel:
färjeman
ort:

Övrigt:
1¼ år gammal
.

42 Ibid. Framräknat från ålder vid begravning.

43 Ibid. Skånes Demografiska DatabasFödelsebok för Helsingborgs stadsförsamling

Datum:1782-06-22Datum avser:f
z
Barnets namn:Ohla Niclas Antal födda:1
Äktenskaplig börd:iParitet:0
Kön:mDödfödd:e
z
Moderns namn:Johanna Smitt ålder/födelseår:0
titel:ort:
z
Faderns namn:Jöns Böösort:
titel:färgeman
Övrigt:.

44 Ibid.
Skånes Demografiska databas Avliden i
Helsingborgs stadsförsamling
Datum:
1783-07-13
Datum avser:
b

Den avlidnes:
namn:

ort:

titel:

kön:
m
äktensk. börd:
i
ålder/födelseår:

1
år
0
mån 0 veckor
0
dagar
civilstånd:
o
dödsorsak:
slag
z
Anhörigs:
namn:
Jöns Böös
relation:
fa
titel:
färjeman
ort:


Källor

1)DISBYT ej kollade