Billeberga, (M)

Billeberga är en tätort i Svalövs kommun. Billeberga ligger i det sydvästra hörnet av Svalövs kommun, cirka 7 km från Svalöv.

Billeberga omnämns första gången i skriftliga källor på 1300-talet som Billeberghe, men kungsgravar i närheten och arkeologiska fynd visar på att platsen har haft en fast befolkning sedan bronsåldern. De senaste 60 årens intensiva moderna jordbruk har dock förstört mycket av möjligheterna till att ytterligare undersöka områdets äldre historia.

Under slutfasen av Skånska kriget blev trakten kring Rönneberga hemsökt av den svenska armén som såg närheten till Landskrona fästning och den danska arméns läger där som ett hot mot segern. Därför kom alla gårdar och skördar att brännas och den befolkning som inte på eget bevåg flytt att tagas av daga. Så kommer det sig att det inte finns någon bebyggelse på området som är äldre än 1699.

Under 1900-talet var Billeberga något av ett centrum för handelsträdgårdar och kunde under 1970-talet räkna inte mindre än fem större kommersiella sådana. I dag finns det dock endast två kvar, K.G. Hanssons Handelsträdgård AB och Ahls Handelsträdgård.

Billeberga har hamnat tre gånger på den svenska kartan. Första gången var slaget vid Landskrona den 14 juli 1677. Andra gången 1976 när Billebergas trägårdsmästare Carl Johan Ahl drog BT Kemi inför rätta för de gifter som de hade släppt ut i Braån, som Ahl hämtar vatten från. Tredje gången är när Brandsta City Släckers sjöng Billeberga rap 1996.

En av Carl von Linnés lärljungar var född och uppvuxen i byn som son till prästen där och tog sig som vuxen efternamnet Billberg. Denne Gustaf Johan Billberg (1772- ) fick sedermera en blomma uppkallad efter sig (Hypophloeinae Billberg).