Personakt Antavla

2 Sakförare NILS Svensson

Sakförare. Blev 73 år.

Född:26-04-1862 Norrvidinge, (M), Håstenslöv 13 1)20/4 enl husförhörslängd
Modern 23 år gammal
 
Död:17-12-1935 Reslöv, (M), MarieholmBegravd den 23 december 1935. NEKROLOG I ESLÖFS TIDNING: På tisdagskvällen ingick ett dödsbud, som mälde att en av eslöfstraktens mera kända och bemärkta män R.V.O. (Riddaren af Wasaorden) Nils Svensson i Marieholm, gått bort efter årslång sjukdom. S. var född i Norrvidinge 1862. Efter skolunderbyggnad vid katedralskolan i Lund blev han biträde i sin faders,sakförare Sven Svenssons affär i Marieholm, vilken omfattade inkasso- och auktionsrörelse. Efter faderns död 1891 (1893)övertog S. rörelsen för egen räkning och har under de gångna åren betydligt utvidgat densamma. S. utomordentliga arbetsförmåga och kunnighet har tagits livligt i anspråk på olika förtroendeposter. S. har sålunda varit ordf. i Reslövs sockens kommunalfullmäktige, ordf. i socknens kommunalstämma samt nämndeman i Rönnebergs m.fl.:s häradsrätt. I Onsjö härads sparbank tillhörde S. styrelsen i icke mindre än 40 år, därav under en följd av år som v. ordf. och sedan 1930 som ordförande i styrelsen. Han har likaledes varit ombudsman för samma sparbank. Sedan år 1909 har S. varit ledamot av Onsjö härand vägstyrelse där han sedan år 1929 fungerat såsom ordförande. Han har vidare varit revisor i Teckomatorps sparbank, Röstånga sparbank, Teckomatorps kraftaktiebolag, ordf. i AB Åkarps Gästgivaregård och ledamot i styrelsen för MarieholmsRegelbruks AB. En sak som låg honom varmt om hjärtat var Marieholms 100-mannaförening, vilken han var med om att startaoch vilkens ordförande han varit. Vidare var han ledamot av styrelsen för Onsjö härads Sjuktransport- och Räddningssällskap. S efterlämnar minnet av en präktig skåning, vilkens insatser för den bygd som sett honom födas och där han utfört sinlivsgärning, varit fruktbärande och bestående. Nils Svensson var inte bara en av förgrundsfigurerna i det på senastedecennierna i rask utveckling stadda Marieholm. För hela Onsjö härad har han betytt mycket. Hans verksamhet lät honom kommai beröring med människor ur olika samhällskategorier, och hos samtligan, höga som låga, vann han respekt för sitt rättframma och omutligt ärliga väsen. I sin dagliga gärning som sakförare var han högt skattad, omdömesgill och rättrådigåtnjöt han stort förtroende. Närmast sörjande är maka, född Nilsson, sönerna jur.stud Viktor Silve, Marieholm, sparbankskamrer Sture Silve, Eslöv, samt döttrarna Ester, gift med herr Philip Gren, Hälsingborg, Svea, gift med tandläkare Ruben Florath, Göteborg och Dagmar, gift med järnvägstjänsteman G. Hallenborg, Marieholm, samt barnbarn. NEKROLOG UR ANNAN TIDNING: Sakföraren Nils Svensson, Marieholm, avled i går i en ålder av 73 år. Svensson, som var född i Norrvidinge, kom i unga år efter skolstudier i Lund som biträde i sin faders, sakföraren Sven Svensson kontor i Marieholm och var därefter verksam som sakförare och auktionsförrättare. Under de gångna åren har sakförare Svensson praktiskt taget varit Marieholms municipalsamhälle och Reslövs sockens allt i allo. Han var ordförande i Reslövs sockens kommunalstämma och kommunalfullmäktige. Under en lång följd av år var han av länsstyrelsen förordnad ordförande i taxeringsnämnden för Reslöv och Ö. Karaby socknar. Bland övriga uppdrag må nämnas ledamotskapet av styrelsen för Onsjö härads sparbank. Ända sedan 1894 har han suttit i denna banks styrelse, där han 1917 valdes till vice ordförande och 1930 till ordförande samt ombudsman. Vidare har han i många år varit ledamot i Svenska Handelsbankens lokalstyrelse i Eslöv samt huvudman i Röstånga sparbankunderåren 1915-1917. I Röstångabanken valdes han redan 1910 till revisor. Revisorsposten beklädde han jämväl i Teckomatorps sparbank samt i Teckomatorpsortens Kraft AB. Onsjö härads vägstyrelse har han tillhört sedan 1909 som vice ordförande. En del av dessa uppdrag hade den nu bortgångne avsagt sig under innevarande år. Han sörjes närmast av maka, två söner, tre döttrar och barnbarn.

Äktenskap med 3 Sömmerska HILDA Svensson f Nilsson (1872 - 1943)

Vigsel:11-11-1896 Reslöv, (M), Marieholm 2)

Barn:
ESTER Maria Gren (1898 - 1988)
1 Sven VICTOR Silve (1899 - 1970)
SVEA Elisabeth Florath (1901 - 1988)
Nils STURE Silve (1903 - 1998)
DAGMAR Hildegard Hallenborg (1905 - 1986)

Noteringar

Född i Norrvidinge, Skolgång på Katedralskolan i Lund, sedan biträde i faderns företag. Efter faderns död 1891 övertog han rörelsen. Många förtroendeposter: ordf. i Reslövs sockens kommunalfullmägtige, ordf. i kommunalstämman, nämndeman i Rönnebergs häradsrätt. I Onsjö sparbank var han styrelseledamot 1893-1935 och v. ordf. 1918-1930 och från 1931-1935 ordförande. Han var dess huvudman 1893-1935 och ombudsman 1922-1925. Även ordf. i vägstyrelsen, revisor i Teckomatorps sparbank, Röstånga sparbank och Teckomatorps Kraft.AB. Ordf. i Åkarps Gästgivaregård och ledamot i styrelsen för Marieholms Tegelbruks AB. Bildade Marieholms 10-mannaförening. Var med och bildade "Frivilliga brandkåren för Marieholm med omnejd" 1895, styrelsemedlem 1895-1930, vice brandchef 1917-1918 och brandchef 1919-1930. Ledamot i styrelsen för Onsjö härads Sjuktransport- och Räddningssällskap och var initiativtagare till att bygga ett Landstingsvårdhem för kroniskt sjuka i Teckomatorp. Var respekterad och ansågs omutligt ärlig. Fick 1913 Pro Patria silvermedalj och diplom. Riddare av Wasaorden6/6 1932. Den 4/9 1920 fick han åldersbetyg för erhållande av körkort. 6/6 1932 Riddare av Wasaorden.

Vid 50-årsdagen 1912 fick Nils en spatserkäpp i ebenholts med silverkrycka
Vid 60årsdagen fick han en skål i silver av huvudmännen i OnsjöHärads sparbank.


Källor

1)Födelsebok 100012.46.13100
  
2)Gid 100012.39.18000
Sakföraren Nils Svensson
 
 
Nils Svensson på sin 70-årsdag i Marieholm den 26 oktober 1930